Sinds 2012 wordt er door Kwakken op Walcheren gebroed. In eerste instantie ging het om een enkel paartje in Ter Hooge, maar tegenwoordig broeden er al bijna 20 paar in Park Toorenvliedt. De vogels zijn afkomstig uit een privecollectie in Gapinge en zijn voorzien van gesloten kweekringen. Al snel na de vestiging in Park Toorenvliedt werden er veel jongen vliegvlug en rees bij mij de vraag waar ze na het broedseizoen bleven. Wat zou het mooi zijn om de jongen te kunnen voorzien van een kleurring om te weten waar ze in de winter verblijven.

Ik heb toen contact gelegd met de Gemeente Middelburg en toestemming gekregen om op het broedeiland te mogen ringen. Maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. De Kwakken bleken voornamelijk in struiken en dunne zwakke bomen te zitten of diep in braamstruweel. Dus bereikbaarheid was één ding. Maar doordat het broedseizoen van de reigers daar bes lang is, loop je de kans dat te jonge vogels uit het nest gaan springen en er niet meer in terug geraken. Dat risico wilde ik niet nemen, dus dat plan viel in duigen. Ook de eigenaar van de waterwildcollectie waar de vogels deels in de winter nar teugkeren zag niets in vangen van de vogels voor onderzoek.

Maar toen kreeg ik onverwachts aan het eind van het broedseizoen een belletje van Vogelopvang De Mikke, die twee jonge Kwakken hadden binnengekregen. Het waren twee jongen uit een erg laat legsel en waren verzwakt en hongerig. Dit gaf Roland-Jan Buijs en mij de kans om toch twee Kwakken te voorzien van een kleurring. De vogel hebben beide een witte ring aan de tarsus met de inscripties AS en CC. Ze zijn in de daaropvolgende winter een paar maal gemeld bij de waterwildcollectie in Gapinge, maar dit voorjaar nog niet. Aan iedereen dus de oproep op te letten wanneer je ergens een Kwak ziet, of deze een ring draagt.