In de laatste twee weken nam een Noordse pijlstormvogel de verkeerde afslag en belandde zo in de havens van Yerske. Deze soort is een zeevogel bij uitstek en doet alleen land aan om te broeden. De rest van zijn leven brengt hij op volle zee door. Ze broeden in grote aantallen aan de oostkant van Groot-Brittannië en Ierland en worden tijdens de najaarstrek met harde aanlandige wind in kleine aantallen langs onze kust gezien. Ze zijn dan op weg naar hun overwinteringsgebieden voor de kust van Brazilië, enkele reis van 10.000km!

De vogel werd zwemmend ontdekt in de jachthaven tussen de boten en dook veel. Al snel gingen de geruchten dat hij wel eens verzwakt kon zijn. Dit kwam vooral door de houding tijdens het zwemmen waarbij de vleugels wat afhingen. Maar de vogel bleek enkele dagen later nog aanwezig en dook ook veel en actief naar voedsel. Het was schitterend om te zien hoe de vogel dat deed met half open vleugels. Een unieke kans om dit gedrag in Nederland te zien, want normaliter zie je ze dus alleen met harde storm op zee langsvliegen. De vogel trok dan ook behoorlijk wat bekijks vanuit heel Nederland en België. Want dit was de eerste keer om een zwemmende Noordse pijl in Nederland te twitchen!

Zelf ben ik er na drie dagen naartoe geweest om de vogel te zien en te fotograferen. Het viel nog niet mee om de vogel goed op de foto te krijgen, want hij gebruikt de hele haven en was vaak onzichtbaar tussen de steigers en boten. Maar na een uurtje observeren leek er een patroon in het foerageergedrag te zitten en koos ik met een collegafotograaf een tactische plek bij de uitgang van de haven. Het leek er namelijk op dat de vogel af en toe de haven uitvloog de Oosterschelde op. En dat bleek na een half uur wachten een goede zet te zijn geweest, want de vogel kwam op een tiental meters voorbij zwemmen en vloog toen twee rondjes voor ons langs!